Strona główna

Po 25 latach polskiej samorządności posiadamy doświadczenia, które przekładają się na coraz lepsze zarządzanie regionami na szczeblu lokalnym. Widać to chociażby w sprawnym wykorzystywaniu środków unijnych i aplikowaniu o nie przy okazji licznych, nowych inwestycji, w tym tak ważnych dla każdego Polaka inwestycji infrastrukturalnych.

Nie spoczywamy jednak na laurach i chcemy się rozwijać, wymieniać doświadczenia i budować jeszcze silniejszy samorząd w województwie lubelskim.

Dlatego 3 listopada organizujemy Pierwszy Kongres Samorządowy w Lublinie, na którym będziemy pogłębiać naszą wiedzę i rozmawiać o tym, jak sprawnie działający samorząd może się przełożyć na spójny rozwój całego regionu.