Idea

Inicjatorem organizacji Kongresu Samorządowego w Lublinie jest Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Pomysł na organizację przedsięwzięcia to swoistego rodzaju reakcja na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedstawicieli samorządów województwa lubelskiego podczas realizacji różnorodnych projektów zarówno na rzecz, jak i wspólnie z JST województwa lubelskiego.

Przedstawiciele samorządów z jednej strony wskazywali na niedostatecznie rozwiniętą płaszczyznę wspólnych, szerokich spotkań, podczas których mogliby zarówno wymieniać poglądy między sobą, jak też poznawać nowe idee i pomysły, czy też dobre praktyki, które następnie mogliby wdrażać we własnych „małych ojczyznach”. Z drugiej strony sami samorządowcy często posiadają zaskakujące, unikatowe i nowatorskie koncepcje rozwiązywania lokalnych problemów, które warte są szerokiego propagowania i upowszechniania oraz publicznej pochwały.

W tej sytuacji, biorąc pod uwagę dodatkowy aspekt, jakim jest 25 lecie polskiej samorządności, Fundacja Polskiej Akademii Nauk podjęła próbę wykreowania inicjatywy dedykowanej dla samorządów o istotnej randze jakościowej. W trakcie rozmów z przedstawicielami różnych środowisk okazało się, że pomysł organizacji okresowych, merytorycznych spotkań dla samorządów rozważa również Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie dr Krzysztof Markowski.

Możliwe stało się zatem połączenie kompetencji Fundacji PAN w Lublinie i Urzędu Statystycznego w Lublinie, którego wynikiem jest ramowy plan organizacji I Kongresu Samorządowego w Lublinie (w załączeniu), spajający wiele cennych elementów niezaprzeczalnie wpływających na rozwój samorządności Województwa Lubelskiego.

Doceniając ideę przedsięwzięcia  Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski objął je Patronatem Honorowym.