Konkurs PAN

Aby docenić najlepsze samorządy naszego województwa, począwszy od drugiej edycji Kongresu Samorządowego w Lublinie w roku 2016, Fundacja Polskiej Akademii Nauk ogłosi konkurs dla samorządów w kategoriach: oświata, kultura, zdrowie, sport i turystyka, środowisko, gospodarka zasobami/finansami JST, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, polityka społeczna i rynek pracy, społeczeństwo obywatelskie i współpraca z NGO.

Przyznawana będzie również nagroda specjalna Polskiej Akademii Nauk w Lublinie za szczególne osiągnięcia.

Kapitułę nagrody stanowiła będzie grupa profesorów - członków PAN reprezentujących różne dyscypliny naukowe: prof. Tomasz Trojanowski (UM w Lublinie), prof. Jan Gliński, prof. Józef Horabik (Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie), prof. Jerzy Węcławski (UMCS w Lublinie).

Więcej informacji o planowanym konkursie podamy po zakończeniu Pierwszego Kongresu Samorządowego w Lublinie.