Organizatorzy

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Organizacja pozarządowa powstała w 2003 roku pod nazwą "Fundacja Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Lublinie - Nauka i Rozwój Lubelszczyzny". Jej fundatorami-założycielami jest Polska Akademia Nauk oraz wybitni przedstawiciele środowisk gospodarczych i naukowych regionu lubelskiego. Fundacja pragnie inicjować nową jakość we wspólnych relacjach pomiędzy sferą nauki i biznesu podejmując starania zmierzające do zbudowania trwałej platformy dla owocnej współpracy. Od początku działalności aktywnie podejmuje działania na rzecz budowania współpracy wielu środowisk naukowych i samorządowych.

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie należy do służb statystyki publicznej, podległych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Wiodący ośrodek wiedzy o regionie. Misją Urzędu Statystycznego w Lublinie jest zapewnienie profesjonalnej i obiektywnej informacji statystycznej, rzetelnie odzwierciedlającej sytuację społeczno-gospodarczą kraju (regionu), optymalnie dostosowanej do zmieniających się potrzeb odbiorców. Urząd Statystyczny w Lublinie współpracuje z organami administracji publicznej, ośrodkami naukowymi, organizacjami gospodarczymi na Lubelszczyźnie, sprawozdawcami oraz innymi urzędami statystycznymi w Polsce i za granicą.