Prelegenci

SESJA PLENARNA

 

dr Krzysztof Grabczuk

Polski samorządowiec, działacz sportowy, w latach 2002–2006 prezydent Chełma, członek zarządu lubelskiego (2006–2008), marszałek województwa w latach 2008–2010, obecnie - wicemarszałek województwa. Doktor socjologii, wykładowca m.in. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu funduszy europejskich i samorządu terytorialnego. Działacz samorządowy i społecznik, wielokrotnie nagradzany, m.in. tytułem Ecce Homo (Oto Człowiek) za niesienie pomocy słabym i potrzebującym. Zapalony sportowiec i sędzia sportowy. Reprezentant Polski w zapasach. Sędzia Igrzysk Olimpijskich w Atlancie, w latach 2004 – 2008 prezes Polskiego Związku Zapaśniczego, wiceprezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

 

Krzysztof Hetman

Poseł do Parlamentu Europejskiego. Absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. W 2002 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Pracę zawodową rozpoczął w 1999 roku w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Od lipca 2002 r. do sierpnia 2005 r. pracował jako zastępca dyrektora, a następnie do maja 2007 r. jako dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Odpowiedzialny m.in. za planowanie przestrzenne województwa lubelskiego, wdrażanie i koordynację działań związanych z realizacją Strategii Województwa Lubelskiego na lata 2005-2020, Kontraktu Wojewódzkiego oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Od grudnia 2007 r. do grudnia 2010 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Odpowiadzialny za sprawy związane z wdrażaniem Programu Rozwój Polski Wschodniej, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT) i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w latach 2007-2013 oraz za koordynację wdrażania programów regionalnych. Od czerwca 2010 prezes  Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie. W dniu 1 grudnia 2010 r. Pan Krzysztof Hetman został wybrany na stanowisko Marszałka Województwa Lubelskiego. Funkcję tę sprawował do 30 czerwca 2014, kiedy to wybrany został Posłem do Parlamentu Europejskiego. W Parlamencie Europejskim zasiada w Komisji ds. Rozwoju Regionalnego oraz Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych.

 

Paweł Lisowski

Doradca Prezesa BGK, Dyrektor ds. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi. Były samorządowiec (1998 – 2004). Od 2004 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie m.in. kierował pracami departamentu odpowiedzialnego za rozwój instrumentów finansowych wspierających rozwój regionalny i lokalny oraz rozwój przedsiębiorczości, w tym poprzez obsługę Funduszu Kredytu Technologicznego, inicjatywy Komisji Europejskiej JESSICA oraz innych instrumentów zwrotnych. Zaangażowany we wdrażanie systemu pożyczek z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego i budowanie systemu zarządzania płynnością środków unijnych przez BGK.

 

Marceli Niezgoda

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Ukończył studia magisterskie na Akademii Rolniczej w Lublinie. Jest także absolwentem studiów podyplomowych w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi i prawa Unii Europejskiej. Przed objęciem stanowiska w ministerstwie pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie, gdzie był odpowiedzialny za wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Jest współautorem najważniejszych dokumentów programowych województwa, nadzorował nabory wniosków oraz proces ich oceny. Od 24 stycznia 2011 r. do 27 listopada 2013 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. 28 listopada 2013 r. powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

 

Dominika Rogalińska

Dyrektor Departamentu Badań Regionalnych i Środowiska w Główny Urzędzie Statystycznym, od wielu lat zajmuje się rozwojem statystyki regionalnej i lokalnej w kraju. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także absolwentką studiów podyplomowych w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w zakresie integracji europejskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w GUS, gdzie od 2007 roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Badań Regionalnych i Środowiska. Członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN w kadencji 2015-2018.

 

Sławomir Sosnowski - Marszałek Wojdwództwa Lubelskiego

 Urodzony w 1957 r. w Radzyniu Podlaskim. Żonaty, czworo dzieci. Polski polityk, samorządowiec, pedagog. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), a także podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej oraz menedżera oświaty w Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel i pedagog. W latach 1999-2003 dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej,  w latach 2003-2006 wicekurator oświaty w Lublinie. Jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od trzech kadencji sprawuje mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Od sierpnia 2005 do  grudnia 2006 roku członek Zarządu Województwa.  Od grudnia 2008 roku  do  czerwca 2014 roku pełnił funkcję Wicemarszałka Województwa. Od czerwca 2014 roku pełni funkcję Marszałka Województwa Lubelskiego.

 

SESJA PREZYDENTÓW NAJWIĘKSZYCH MIAST WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 

Janusz Grobel

Prezydent Miasta Puławy. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, którą ukończył w 1974 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. Po ukończeniu studiów pracował w Lubelskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, a następnie w Biurze Projektów Zakładów Azotowych w Puławach. W 1980 roku został Naczelnikiem Miasta, a następnie wiceprezydentem i prezydentem Puław do połowy 1990 roku. W 1994 roku został radnym miejskim, a następnie Prezydentem Miasta Puławy wybranym przez Radę Miasta. W 1998 roku już w wyborach powszechnych uzyskał reelekcję startując jako kandydat bezpartyjny z lokalnego komitety wyborczego „Porozumienie Samorządowe Prawicy Puławskiej”. Ponownie wybierany na stanowisko Prezydenta Miasta Puławy w latach 2002, 2006, 2010 i 2014.

 

Krzysztof Komorski


Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych. Urodzony w 1983 r. w Lublinie. Ukończył studia magisterskie na kierunku socjologia (specjalizacja - polityka społeczna). Od początku drogi zawodowej związany z lubelskim samorządem, gdzie najpierw w Wydziale Organizacji Urzędu Miasta Lublin odpowiadał za obsługę i promocję Rad Dzielnic, a następnie, od połowy 2009 r. za promocję województwa w lubelskim Urzędzie Marszałkowskim. Od 2010 r. kierownik marki "Lubelskie - smakuj życie" odpowiedzialny m.in. za jej tworzenie i wdrażanie. W 2012 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora w Wydziale Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Koordynował współpracę ze środowiskiem biznesu, rozwój lubelskiej strefy ekonomicznej, współpracę ze środowiskiem akademickim i Strategię Rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020, a także marketing miasta i Lubelski Fundusz Filmowy. Od początku 2014 r. zastępca dyrektora Kancelarii Prezydenta. W styczniu 2015 został powołany na stanowisko Zastępcy Prezydenta ds. Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych.

 

Stanisław Mościcki

Zastępca Prezydenta miasta Chełm. Absolwent  Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie w 1977r. historyk. Po ukończeniu studiów podjął pracę zawodową w Chełmie z którym związany jest do  dzisiaj. Pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji  i stanowisk w gospodarce państwowej i prywatnej. Od 2002r. związany z działalnością samorządową m.in: w latach 2002-2006 radny Rady Miasta Chełm, Przewodniczący Rady Miasta w latach 2007-2008. Od marca 2008r. Z-ca prezydenta Miasta Chełm, odpowiedzialny m.in:  za  oświatę, sprawy społeczne, kulturę, sport, służbę zdrowia, ochronę środowiska.

 

Dariusz Stefaniuk

Prezydent Białej Podlaskiej - miasta, w którym mieszka od urodzenia. Ukończył politologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowe studia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej. Pracował jako menadżer, przez osiem lat był radnym i wiceprzewodniczącym rady miasta. Działał społecznie w Fundacji Grzegorza Biereckiego „Kocham Podlasie”. W  2014 jako kandydat PiS ubiegał się o prezydenturę Białej Podlaskiej, wygrywając w drugiej turze głosowania z wynikiem 58 proc. głosów. W swojej pracy stara się kultywować ideały, w których został wychowany. Jego ojciec był działaczem solidarności, dziadek służył w Armii Krajowej. Z żoną Renatą wychowuje dwie córki: Darię i Lilianę.

 

Andrzej Wnuk

Prezydent Miasta Zamość. Jest rodowitym zamościaninem, urodził się 11 listopada 1975 r. Prawnik, studia ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Od lat zaangażowany w działania na rzecz rozwoju gospodarczego Zamościa oraz promocji unikalnych walorów miasta idealnego, wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako dziennikarz, redaktor naczelny oraz prezes grupy medialnej wydającej lokalne tygodniki, a także społecznik działający na rzecz swojego miasta, z którym czuje się nierozerwalnie związany. W latach 2012 – 2014 członek Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zamość. W działalności społecznej Andrzej Wnuk w sposób szczególny zaangażował się w ratowanie zabytków zamojskiego cmentarza parafialnego organizując, wspólnie z przedstawicielami świata nauki i kultury oraz znanymi zamościanami kwesty na ten cel. Jest także założycielem Zamojskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Prezydent Andrzej Wnuk jest żonaty, żona nauczycielka języka polskiego w renomowanym I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu. W wolnym czasie Prezydent Andrzej Wnuk czyta (i pisze) książki, jest autorem między innymi kryminału „Fun Club”, którego akcja toczy się w Zamościu oraz „Historii Klubu Agros Zamość” i wielu artykułów na temat swojego miasta. Z zamiłowania żeglarz, posiada uprawnienia sternika morskiego oraz certyfikat SRC.

 

SESJA 1.  GOSPODARKA FINANSOWA JST

 

Elżbieta Mocior moderator panelu.

Ekonomista, od 1999 r. Skarbnik Województwa Lubelskiego. Sprawuje nadzór nad budżetem Województwa, kieruje pracą Departamentu Finansów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 

Jacek Grządka - Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

 

Małgorzata Natoniewska-Stasiak - Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i  Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

 

Bożena Szydło

Ekonomista, od 2005 r. pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów ds. planowania i realizacji budżetu.  Odpowiedzialna za sporządzanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.

 

Urszula Tkaczuk - członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

 

Joanna Włodarska

Ekonomista, od 2007 r. pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie. Zastępca Dyrektora Departamentu Finansów ds. rozliczania projektów unijnych, w perspektywie finansowej 2014-2020 odpowiedzialna za certyfikację wydatków RPO WL.

 

 

SESJA 2.  WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 

Łukasz Goś

Zastępca Dyrektora Wydziału Strategi i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Przed rozpoczęciem pracy na rzecz samorządu pracował dla największych korporacji farmaceutycznych min. Glaxosmithkline. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej, dodatkowo obronił dyplom na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej z zakresu zarządzania i organizacji zamówieniami publicznymi. Na co dzień zajmuje się wspieraniem podmiotów gospodarczych w procesie inwestycyjnym w zakresie należącym do kompetencji Prezydenta Miasta Lublin. Ponad to od 2008 roku jest koordynatorem działań Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec Podstrefa Lublin z sukcesem przeprowadził ponad 30 procesów inwestycyjnych. Od 2011 roku członek  Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki.

 

Artur Habza

Od 2.01.2014 r. dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL w Lublinie, wcześniej z-ca dyrektora Departamentu Promocji. Ukończył Zarządzanie i Inżynierię Produkcji SGGW w Warszawie oraz podyplomowe studia z zakresu administrowania funduszami UE na SGH. Tematyką gospodarki oraz wspieraniem przedsiębiorczości zajmuje się od 2007 roku. Pracował m.in. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, gdzie zajmował się oceną projektów w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, skierowanych na wsparcie przedsiębiorczości. Zajmował się również doradztwem biznesowym. Był bezpośrednio odpowiedzialny za opracowanie, a obecnie koordynację projektu kluczowego „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego”.

 

dr Mariusz Kicia


Doktor nauk ekonomicznych (2004), Wydział Ekonomiczny UMCS. Magister matematyki (1998),
Wydział Matematyki i Fizyki UMCS. Magister ekonomii (1997), Wydział Ekonomiczny UMCS.
Członek rad nadzorczych (obecnie i w przeszłości): Syntea S.A., Interbud-Lublin S.A., LWF Fawag
Sp. z o.o., LubMAN UMCS Sp. z o.o. Adiunkt w Katedrze Bankowości UMCS. Wykładowca WSPA
w Lublinie. Koordynator i wykładowca lubelskiego ośrodka Szkoły Giełdowej Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie. Autor ponad 50 publikacji z zakresu finansów. Członek Polskiego
Stowarzyszenia Finansów i Bankowości (2006). Członek Akademickiego Stowarzyszenia
Psychologii Ekonomicznej (2007). Członek Stowarzyszenia MENSA Polska (1997). Niezależny
ekspert i komentator wydarzeń ekonomicznych dla mediów (TVP Info, TVP Lublin, TVP Polonia,
iTVL, Radio Lublin, Radio eR, Dziennik Wschodni, Kurier Lubelski).

 

dr Mariusz Sagan

Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, pełnomocnik Prezydenta ds. specjalnej strefy ekonomicznej. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej, ekspert i praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzania strategicznego, w tym strategii miast. Autor i współautor ponad 70 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju miast, biznesu międzynarodowego oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Członek Global Advisory Board w Center for Leadership and Management na amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.

 

Tomasz Solis

Wiceprezes Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru. Od 1983r prowadzi gospodarstwo sadownicze w Mikołajówce (16ha). W 1992r. członek Grupy założycielskiej Spółdzielni Ogrodniczej w Bobach. W latach 1993-1997 członek Rady Nadzorczej S.O. Boby. W latach 1997 – 2005 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej a od 2007 do 2010 przewodniczący. 1998-2002Delegat Walnego Zgromadzenia Lubelskiej Izby Rolniczej, w której pracował jako przewodniczący Komisji Sadownictwa oraz Przewodniczący czasowej Komisji Do Spraw Aktów Prawnych. 2007 – 2010 Członek Zarządu i współzałożyciel Spółki z o.o. Lubsad wstępnie uznanej Grupy Producentów. 2010-2012 Założyciel i prezes Wstępnie Uznanej Grupy Producentów WITABO sp. z o.o. Od 2005 Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, Reprezentant Związku w pracach komitetów roboczych przy Komisji Europejskiej DG Agri w Brukseli. Członek Grupy Roboczej „Owoce i Warzywa” COPA i COGECA w Brukseli. Członek Zarządu międzynarodowej organizacji producentów malin IRO (International Rospberry Organization). 2008 – 2010 Wiceprezydent International Rospberry Organization. Od 2006 do chwili obecnej Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego. Przedstawiciel Związku Województw w Komitecie Nadzorująco – Sterującym PROW przy Ministerstwie Rolnictwa. W latach 2010 - 2014 Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego. Od 2013 Wiceprezes Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru. Od 2015Wiceprezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego Oddział Regionalny w Lublinie

 

dr Robert Zajkowski

Doktor nauk ekonomicznych (2006), Wydział Ekonomiczny UMCS. Magister zarządzania i marketingu (1998), Wydział Ekonomiczny UMCS. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Innowacji i Transferu Technologii LPNT Sp. z o.o. Ekspert do oceny strategicznej wniosków w ramach Osi Priorytetowych III-VIII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (uchwała NrCCXLIX/3126/09 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 4.08.2009 r.). Adiunkt w Katedrze Bankowości UMCS. Wykładowca na studiach podyplomowych WSPA w Lublinie. Autor około 40 publikacji z zakresu finansów. Niezależny ekspert i współpracownik Fundacji PAN w Lublinie, Fundacji UMCS, Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego SA. Specjalista ds. wyceny przedsiębiorstw oraz zorganizowanych ich części, wyceny wartości niematerialnych i prawnych (patenty, licencje, technologie przemysłowe itp.), zarządzania finansami, analiz ekonomiczno-finansowych oraz innych opracowań z zakresu szeroko rozumianych finansów i kreowania przedsiębiorczości. Autor oraz współautor szeregu analiz sądowych.

 

SESJA 3.  ŚRODOWISKO

 

Stanisław Bodys

Burmistrz Rejowca Fabrycznego, Wiceprezes Unii Miasteczek Polskich - znany w środowisku, zaangażowany samorządowiec, członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, były Prezes Unii Miasteczek Polskich oraz Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 

Lech Dziewierz - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Ekologiczna Energia i Paliwa

 

Jerzy Krzyszycha

Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie. W 1999 r. zatrudniony w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie. W 2005 r. uzyskał tytuł dr nauk rolniczych. W kwietniu 2008 r. powołany na stanowisko z-cy Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W tym samym roku objął stanowisko z-cy Dyrektora w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.

 

dr hab. Mariusz Matyka, prof. nadzwyczajny

Kierownik Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej, realizującego problematykę badawczą dotyczącą przyrodniczych i ekonomiczno – organizacyjnych uwarunkowań produkcji rolniczej i funkcjonowania gospodarstw. Wykonywane w zakładzie zadania badawcze mają charakter wielowątkowy i dotyczą identyfikacji i rozwiązywania problemów na poziomie: łanu, pola i gospodarstwa.

 

Marta Smal-Chudzik

Od marca 2014 r. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, od 15 lat pracownik samorządowy. Po ukończeniu studiów na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, doświadczenie zawodowe zdobywała w samorządzie województwa zarządzając sprawami dot. gospodarki odpadami. Jako ekspert uczestniczyła w zespołach opracowujących programy operacyjne do funduszy EU oraz brała udział w ocenie projektów z zakresu ochrony środowiska.

 

Paweł Szyszko - Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Ekologiczna Energia i Paliwa

Absolwent Wydziału Zarządzania WSPA w Lublinie, członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Ekologiczna Energia i Paliwa, od kilku lat związany z branżą OZE i inwestycji liniowych, obecnie kierownik projektów farm wiatrowych.

 

prof. dr hab. Jerzy Tys

Kierownik Środowiskowego Laboratorium Energii Odnawialnej, członek zespołu naukowo-badawczego zajmującego się projektem "Kropla Zdrowia", za który otrzymał Lubelskiego Orła Biznesu 2012 w kategorii Produkt innowacyjny, w ramach którego wyprodukowano ekologiczny olej rzepakowy.

 

dr hab. Artur Zdunek, prof. IA PAN

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych w IA PAN, Kierownik Zakładu Mikrostruktury i Mechaniki Biomatariałów - specjalizuje się w biomechanice tkanek roślinnych oraz badaniu wpływu struktury na jakość owoców i warzyw. Jest współautorem innowacji dotyczących metod oceny jakości oraz wykorzystania odpadów owocowych.

 

Planowany jest udział Marszałka Województwa Lubelskiego

 

 

SESJA 4.  OŚWIATA I ROZWÓJ SPOŁECZNY

 

dr Marek Białach - moderator panelu


ekspert w zakresie polityki rynku pracy oraz polityki społecznej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii gospodarki. Metodolog planowania strategicznego i operacyjnego. Autor wielu strategii i programów z zakresu polityki społecznej. Pełni obecnie funkcję Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Lublinie. Ekspert ds. planowania rozwoju rynku pracy w zakresie dokumentu: Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok w Wojewódzkim Urzędzie Pracy W Lublinie. Ewaluator projektów badawczych, innowacyjnych, rozwojowych. Koordynator merytoryczno-naukowy projektów badawczo-rozwojowych. Ekspert Krajowych i Regionalnych Sieci Tematycznych PO KL. Koordynator Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego 2005-2013 w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie. Jest autorem kilkudziesięciu projektów społecznych, kilku produktów finalnych, wielu publikacji i ekspertyz z zakresu polityki społecznej, edukacji zawodowych, kompetencji kluczowych. Trener, wykładowca akademicki, konsultant. EKSPERT oceniający i opiniujący w 11 dziedzinach EFS i EFRR PO KL, RPO, PO IG, Centralna Baza Ekspertów w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Filozofii i Socjologii oraz na Wydziale Ekonomicznym, a także studia podyplomowe Zarządzanie projektami badawczymi i pracami rozwojowymi. W latach 2005-2010 pracownik naukowy Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Obecnie pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Psychologii i Pedagogiki Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

 

Krzysztof Babisz - Lubelski Kurator Oświaty

Absolwent UMCS, ukończył kierunek historii o specjalności nauczycielskiej, uzyskał tytuł magistra historii w 1988 roku. W 2001 roku ukończył na KUL Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania procesem rozwoju oświaty, a w 2004 roku na UMCS ukończył Studia Podyplomowe z zakresie Administracji i Zarządzania. Przebieg pracy zawodowej: dd 1 września 1982 roku do 31 sierpnia 2000 roku - praca w Publicznej Szkole Podstawowej w Kępie na stanowisku nauczyciela historii oraz wychowawcy dzieci i młodzieży. Od 17 września 1990 roku do 18 sierpnia 1996 roku - praca w Kuratorium Oświaty w Lublinie na stanowisku starszego wizytatora, sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołami podstawowymi, w tym prowadzącego wizytacje i kontrole szkół oraz oceny pracy dyrektorów szkół. Od 19 sierpnia 1996 roku do 24 maja 2006 roku - praca w Urzędzie Miasta Kraśnik na stanowisku kierownika Wydziału Oświaty i Kultury, Kierownika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Zastępcy Burmistrza Miasta Kraśnik, sprawującego nadzór nad realizacją zadań z zakresu edukacji, kultury, sportu i pomocy społecznej Miasta Kraśnik. Od 24 maja 2006 roku do dnia 25 czerwca 2008 roku - praca w Starostwie Powiatowym w Kraśniku na stanowisku Wicestarosty Kraśnickiego, sprawującego nadzór nad realizacją zadań z zakresu edukacji, kultury, sportu, pomocy społecznej oraz służby zdrowia powiatu kraśnickiego. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w pracy pedagogicznej, wynikające zarówno z realizacji obowiązków nauczyciela historii oraz wychowawcy, jak też z pracy w organie nadzoru pedagogicznego na stanowisku starszego wizytatora oraz z realizacji zadań kierownika jednostki samorządu terytorialnego Miasta Kraśnik i Powiatu Kraśnickiego. Od początku swojej pracy zawodowej uczestniczył w procesie reformowania systemu edukacji w skali szkoły, miasta, powiatu i województwa, przyczyniając się do doskonalenia organizacji nadzoru pedagogicznego, podnoszenia jakości pracy szkół/placówek, przejmowania kompetencji prowadzenia ich przez gminy, miasta i powiaty, usprawniania organizacji pracy placówek oświatowych, zmiany zasad finansowania oświaty, wprowadzenia we wszystkich podległych szkołach systemu zarządzania jakością ISO 9001-2000.

 

dr Krzysztof Grabczuk - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

 

Iwona Nakielska

Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W latach 2007-2013 odpowiedzialna za wdrażanie EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie lubelskim. Uczestniczyła w negocjacjach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzoruje działania społeczne finansowane z EFS w ramach nowej perespektywy finansowej.

 

Małgorzata Sokół - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

Wykształcenie wyższe pedagogiczne, menadżerskie i administracyjne. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej, w zarządzaniu i marketingu. Zarządza Środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego WL w zakresie aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia i zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w województwie. Członek Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Rady Terenowej do Spraw  Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Lubelskiego. Inicjator wielu partnerstw społecznych na rzecz realizacji zadań z zakresu rynku pracy w Województwie.

 

Aleksandra Warmińska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie